Recenzie: Cavaleri și ordine cavalerești – Culegere de Eseuri

          (Istorie, simbolistică și spiritualitate)

Istoria și simbolismul cavaleresc în eseuri…Captivant….

             Este un fapt cunoscut că, în majoritatea țărilor,   a crescut constanstant interesul  pentru cunoașterea valorilor morale și spirituale cavalerești medievale, autentice. Dacă în țările cu vechi tradiții nobiliar-cavalerești din Europa occidentală, deci și în Peninsula Iberică, a crescut preocuparea intelectualității tradiționale pentru redescoperirea  și aprofundarea  valorilor social-morale și spirituale ale cavalerismului medieval, în celelalte țări, spiritualitatea cavalerească se afirmă prin extinderea  transnațională a activității asociaților populare spirituale cu preocupări istorice cavalerești.

          Consolidarea tradiționalismului și creșterea preocupării oamenilor pentru spiritualitate, în general și spiritualitatea cavalerească, în particular, are cauze obiective, social-morale, pe care nu le analizăm aici, dar existența acestui fenomen, salutară în esență, presupune existența unor unor căi de cunoaștere.

Demersul nostru  de a scrie și publica o culegere de eseuri și articole privind aspecte inedite ale spiritualității cavalerești  medievale, are ca scop punerea la dispoziția celor interesați de materiale de studiu, poate alternative și a crea o bază de discuții pe subiect.

Toate eseurile  aduc  clarificări asupra unor elemente necunoscute, sau controversate din istoria, simbolistica și spiritualitatea unor cunoscute ordine cavalerești și personalități istorice medievale, cu relevanță în istoria Peninsulei Iberice, dar și momente din activitatea spirituală cavalerească actuală a cavalerismului spaniol, prezentarea unor sărbători cu totul deosebite, a unor obiective istorice spaniole.

Fiind eseuri, trebuie tratate ca atare, fără a avea condiționalitatea unor lucrări științifice, deși documentarea a fost deosebit de riguroasă.

Cuprins

Partea I. Nobleţe, cavaleri, cavalerism

1.Spiritualitate cavalerească       ………………………5

2. Nobleţe, cavaleri, cavalerism……………………………..13

3. Ordinele cavalerești/nobiliare. Noțiune și

         evoluție  istorică…………………………………………..23

4. Ordinele cavalerești medievale/nobiliare.

Simbolistică, filosofie  și spiritualitate…………………….38

5. Femeile si ordinele cavaleresti, în evul mediu

     (Tortosa, sărbătoarea  Virgen  de la Cinta)………….57

5.1. Recenzie:    Romanul „ Fantomele din Tarragona”-        

         Legenda unei femei cavaler, eroină iberică………73

6.   Ordinele  cavalerești medievale și rolul lor social   în epocă………………………………………………………………….76

7. Ordinele cavaleresti/nobiliare în societatea medievală           Alegerea maestrului și a comandorilor…………………….86

8. Cavalerii medievali-educație cavalerească……………90

Partea II. Cavalerii ordinului templului din Ierusalim..98

1. Înfiinţarea Ordinului Cavalerilor Templieri

– clarificări istorice………………………………….….103

2.Simbolistica furtunii ……………………………….110

3. Sărbătoarea  Crăciunului la Templierii de Monaco..124

4.Drapelul templier-simbolistica si spiritualitate……….134

5.  Cavalerii templieri și  francmasoneria,                               

                     (Istorie și simbolistică) ……………………….146

6 Cavalerii templieri și casatoria……………………………..162

7.Lumini și umbre în istoria ordinului Templului

      din Ierusalim…………………………………………………….169

8.Ordinul cavalerilor Templului – La reception/

primirea noilor membrii ………………………………………….182

Partea III. Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului

 Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta

1Cavalerii de Malta – de la călugări sanitari,   la              

                                   corp militar de elită…………………..197

2.Remember Ierusalim, anul  1099 d.Hr. ……………………208

3. Cavalerii de Malta. In memoriam Frère Gérard………..225

4. Gânduri despre Educaţie…Nobleţe…………………………232

5. Spiritualitate. Anotimpurile vieţii……………………………240

6.Cavalerismul de astăzi, tradiţie sau modernism?………..253

        Odată cu trecerea timpului,  a intervenit şi adaptarea asociațiilor comunităţilor pseudo cavalereşti (spirituale, iniţiatice, etc.) la  fiecare etapă istorică, lucru firesc, pentru că aceste comunităţi au evoluat în cadrul societăţii. Adaptarea şi modernizarea asociațiilor pseudo  cavalereşti, iniţiatice, spirituale este un proces obiectiv ce se face prin membrii acestei comunităţi, oameni de elită ai societăţii, promotori, în majoritatea cazurilor, ai modernizării societăţii, păstrând, însă tradiţia.

        Se poate constata uşor că toate vechile comunităţi pseudo cavalereşti şi-au adaptat chiar scopul şi misiunile, dar au păstrat regulile de bază ale existenţei lor, ritualurile, doctrina şi spiritualitatea. Tocmai acest fenomen al continuităţii lor spirituale arată necesitatea existenţei acestor asociații și  comunităţi în societatea moderă, fiind un  factor de echilibru în contextul apariţiei unor false valori morale şi a ofensivei falsului multiculturalism. Toate aceste vechi comunităţi pseudo cavalereşti, la fel ca şi celelalte comunităţi  iniţiatice, spirituale, au devenit, pentru membrii lor,  adevărate şcoli de spiritualitate elevată, de educaţia tradiţională, de promovare a credinţei creştine, a vechilor valori umane. Atât ele însele, cât şi membrii acestor comunităţi contribuie la menţinerea în societate a vechilor valori morale, spirituale, familiale, prin aceea că sunt ele însele elite ale întregii societăţi şi exemple educaţionale, comportamentale, de atitudine spirituală tradiţională.

         Rolul educativ al comunităţilor pseudo cavalereşti, promovarea valorilor tradiţionale locale şi naţionale, dezvoltarea şi adaptarea spiritualităţii cavalereşti creştine la evoluţia societăţii este, după cum am constatat, o realitate a zilelor noastre, ceea ce face ca spiritul cavaleresc să fie mereu mai popular şi atractiv. Cu o singură condiţie: să promoveze tradiţionalismul pe baza căruia s-a format această formă de spiritualitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *