Credit imagini Pixabay

   Despre autori

Eva Cornelia şi Michael Riche-Villmont sunt printre cei mai avizaţi cunoscători ai fenomenului cavaleresc medieval hispano-francez, recunoscuţi ca atare prin cărţile, eseurile, articolele de specialitate publicate în spaniolă, franceză şi română.

Eva Cornelia Riche-Villmont și Michaël Riche-Villmont, scriitori ai misterelor istorice şi, în acelaşi timp, scriitori romantici ai spiritului nobiliar, cavaleresc!

Autori de literatură hispano-franceză, au scris şi publicat în limbile  franceză şi spaniolă, lucrări, romane  şi articole istorice, având ca subiect cavalerismul medieval  francez şi iberic. Ei sunt şi autori de romane poliţiste,   de dragoste şi acţiune, bine cunoscute datorită stilului   inconfundabil de  a crea o succesiune logică şi coerentă între    evenimentele şi   acţiunile petrecute în evul mediu şi urmările lor din zilele noastre.   În cărţile lor, personajele medievale interacţionează, prin mijloace misterioase, uneori magice, cu eroi de astăzi, generând întâmplări deosebite, iar  aventurile  cavalereşti  determină, peste timp, desfăşurarea unor acţiuni poliţiste, în zilele noastre. Recurgând la  ficţiune, ei descriu evenimente  şi personaje reale din perioada medievală, utilizează  expresii verbale  adecvate epocii, ceea ce face ca cititorul să trăiască atmosfera vremurilor de mult apuse. Iar misterul şi neprevăzutul fac aproape normală călătoria imaginară din lumea secolelor trecute, în lumea noastră, cu bunele şi relele ei. Totodată, logica şi naturaleţea acţiunilor eroilor cărţilor sale îl fac pe cititor să pătrundă firesc în lumea spiritelor, să le înţeleagă prezenţa în lumea materială ca pe un fapt firesc. Deşi spiritele misterioase, fantomele care se materializează, induc teamă, în cărţile celor doi autori spiritele sunt benefice, luptă cu răul pentru salvarea celor în primejdie.

Şi, folosind ca pretext prezentarea unor aspecte de viaţă din zilele noastre, ale urmaşilor vechilor cavaleri, autorii pun în oglindă valorile spirituale şi modul de viaţă tradiţionale, cu cele de astăzi, lăsând cititorul să le aprecieze, să le accepte sau să le respingă.

Păstrând caracterul de  romane  poliţiste şi cavalereşti, autorii descriu adevărate poveşti de dragoste, cu eroi cavaleri şi castelene, cu urmaşii lor, poveşti misterioase în care, din nou, apar magia şi paranormalul.

Multe din întâmplările descrise în cărţi, personajele sale istorce, au  o bază reală, ceea ce face romanele şi mai atractive. Astfel, autorii Eva Cornelia și  Michaël  Riche-Villmont pun în evidenţă istoria bogată, eroică,  a ţinuturi  iberice şi france, a locuitorilor acestora, a familiilor nobiliare care au participat la scrierea istoriei.

Şi nu în ultimul rând, mulţi din eroii cărţilor lor sunt animăluţe, simpatice, iubitoare, care luminează şi însufleţesc atmosfera domestică a prietenilor lor, oamenii.

Interesante, atractive, documentate, romanele celor doi autori te cuceresc de la primele pagini, iar surprizele şi neprevăzutul te ţin în tensiune, purtându-te de la sentimente şi trăiri dramatice, la mari satisfacţii, alături de eroii principali. Eroi care devin parte din trăirile şi amintirile tale şi după ce ai terminat de citit, oricare din cărţile acestora.

Deşi romanele autorului sunt cărţi de ficţiune, prin elementele documentare, istoric atestate, ele se constituie o cronică a primei cruciade creştine, a înfiinţării ordinelor cavalereşti (Ordinul templier şi Ordinul cavalerilor de Malta), fiind cărţi de referinţă în acest domeniu.

Cărţi de viaţă, de dragoste şi acţiune, ce determină sentimente şi trăiri profunde, romanele autorilor Eva Cornelia și  Michaël Riche-Villmont, inspirate din istoria şi realitatea franceză şi spaniolă, devin parte a vieţii sociale din locurile unde se desfăşoară acţiunea. „Fantomele din Tarragona”, de exemplu, a determinat organizarea unor trasee turistice în provincie, care se derulează pe urmele eroilor Melissa Isabela şi Lὀpez. De asemena,  „Dragoste şi mister în Barcelona” se constitie ca un adevărat ghid la frumosului şi misteriosului oraş Barcelona, cu legendele lui urbane.

De aceea, cărţile lui  Michaël Riche-Villmont și Eva Cornelia Riche-Villmont  nu trebuie să lipsească din biblioteca personală, ele devin, prin personajele lor, parte din trăirile  cititorului oriunde s-ar afla el, frumoase, misterioase, pline de neprevăzut.