Eva Cornelia și Michael R. Villmont- Cartea și turismul: istorie și mister, cavaleri și cavalerism

Credit imagine Pixabay…
Editura Multi Media Publishing București publică, in limba româna, romanele  scriitorilor Eva Cornelia și  Michael R.Villmont, printre cei mai avizaţi cunoscători ai fenomenului cavaleresc medieval  francez şi spaniol, dovadă fiind lucrările istorice, cărţile, eseurile şi articolele publicate în spaniolă, franceză şi română. Ei sunt  scriitori ai misterelor şi, în acelaşi timp, scriitori romantici ai spiritului nobiliar, cavaleresc!
Pagina Facebook, scriitoarea  Eva Cornelia de Riche-Villmont:
Pagina facebook a autorului Michael Villmont este aici:
Credit imagine Pixabay
Autori de literatură hispano-franceză, au scris şi publicat în limbile franceză şi spaniolă, lucrări, romane şi articole istorice, având ca subiect cavalerismul medieval francez şi iberic. Ei sunt şi autori de romane poliţiste, de dragoste şi acţiune, bine cunoscuti datorită stilului inconfundabil de a crea o succesiune logică şi coerentă între evenimentele şi acţiunile petrecute în evul mediu şi urmările lor din zilele noastre. În cărţile lor, personajele medievale interacţionează, prin mijloace misterioase, uneori magice, cu eroi de astăzi, generând întâmplări deosebite, iar aventurile cavalereşti determină, peste timp, desfăşurarea unor acţiuni poliţiste, în zilele noastre.
Recurgând la ficţiune, el descrie evenimente şi personaje reale din perioada medievală, utilizează expresii verbale adecvate epocii, ceea ce face ca cititorul să trăiască atmosfera vremurilor de mult apuse. Iar misterul şi neprevăzutul fac aproape normală călătoria imaginară din lumea secolelor trecute, în lumea noastră, cu bunele şi relele ei. Totodată, logica şi naturaleţea acţiunilor eroilor cărţilor lor îl fac pe cititor să pătrundă firesc în lumea spiritelor, să le înţeleagă prezenţa în lumea materială ca pe un fapt firesc. Deşi spiritele misterioase, fantomele care se materializează, induc teamă, în cărţile autorilor spiritele sunt benefice, luptă cu răul pentru salvarea celor în primejdie.
CATEVA DIN CARTILE AUTORILOR:
Credit imagine Pixabay
*„Misteriosul templier Hugues”, din seria „Cavalerii templieri”,  a atras atenţia încă de la apariţie, în 2014. Nu numai prin stilul lui specific, ci şi prin subiectul mai mult decât interesant: viaţa cunoscutului cavaler Hugues de Payens și  practicile oculte orientale ale misteriosului fondator al Ordinului cavalerilor templieri.  O  viaţă misterioasă, plină de neprevăzut, cu trăirile lui spirituale şi vaste cunoştinţe ezoterice, cu întâmplări aproape magice care   i-au marcat viaţa cavalerului francez.
CATEVA DIN CARTILE AUTORULUI:
Credit imagine Pixabay
* Sceptrul Cavalerilor Ospitalieri, Thriller history, descrie viața unei familii de nobili francezi din zilele noastre, cu trimiteri la strămoșii acestora din secolul 12. Autorul pune în oglindă viața cotidiană, preocupările, aventurile cavalerești ale oamenilor din două epoci istorice diferite, cu deosebiri și asemănări, dar și legăturile inexplicabile, paranormale dintre cavalerii medievali și urmașii lor din zilele noastre. Romanul facilitează călătoria în universul romantic, dar dur, dramatic și misterios al cavalerismului feudal, în tainele primului ordin cavaleresc religios, Ordinul cavalerilor ospitalieri. Cunoaştem prin intermediul cărţii şi câteva aspecte din viaţa urmaşilor vechilor cavaleri de Malta, prinşi în acţiuni poliţiste pe Coasta de Azur.
Credit imagine Pixabay
* Medalionul Ospitalier, este continuare a « Sceptrului cavalerilor ospitalieri ».
Cartea descrie evoluţia şi acţiunile ordinului cavalerilor ospitalieri (de Malta) în cursul secolului al 12-lea. În acelaşi timp, participăm alături de urmaşii cavalerilor la noi acţiuni poliţiste în Israel şi pe Coasta de Azur.
* Misteriosul templier Hugues. Subiectul cărţii îl constituie misterioasa viaţă a cavalerului Hugues de Payens, fondator al ordinului cavalerilor templieri, fapte incredibile din prima cruciadă și întâlnirea cu misterele orientale. De asemenea, cartea descrie împrejurările în care cavalerul a fost iniţiat în secretele ezoterismului oriental, etapă premergătoare marii iniţieri templiere. Tototdată, sunt prezentate într-o formă atractivă şi interesantă aventurile cavalereşti, iubirile şi acţiunile nobilului Hugues de Payens.
Credit imagine Pixabay
* Chemarea templului secret, este un roman în care magia, paranormalul, lumea spiritelor se întâlnesc pentru a ne arăta o faţă necunoscută a templierilor şi a templului lor. Viaţa şi acţiunile cavalerilor sunt prezentate şi din perspectivă spirituală, ezoterică, aşa cum au fost percepute, deseori, în epocă, dar şi în zilele noastre.
Aflăm, din carte, o parte din marile secrete ale Templului lui Solomon, care au devenit, în timp şi secretele templierilor, secrete regăsite în lumea materială şi cea spirituală a acestora. Descrierea celor două planuri, a celor două lumi, cea fizică, materială şi cea spirituală, magică, lumi ce s-au interferat în existenţa apărătorilor templului, ne ajută imaginaţia să pătrundă şi să cunoască enigmele, secretele templierilor. Acţiuni palpitante, întâmplări misterioase, intervenţii ale spiritelor, totul într-o carte de excepţie.
Credit imagine Pixabay
* Saint Bernard de Clairvaux şi Ordinele cavalereşti, Studiu istoric. Lucrarea ne ajută să înţelegem marea contribuţie a călugărului Bernard de Clairvaux la consolidarea şi dezvoltarea Ordinului cistercian şi, prin aceasta, influenţa avută asupra unei perioade istorice complexe, cu mari frământări teritoriale, politice, militare, religioase.
Se poate spune, fără a greşi, că valorile cisterciene, preluate ca valori templiere, au devenit, în timp, o adevărată doctrină templieră cu valori spirituale universale. Astfel se explică şi preluarea valorilor şi doctrinei templiere de celelalte ordine cavalereşti menţionate în carte, şi predate lumii de azi ca o valoroasă moştenire, ca bază a templarismului modern.
Credit imagine Pixabay
* Fantomele din Tarragona, este o carte istorică de dragoste, romantică, plină de mister şi paranormal şi ne arată o mică parte din istoria provinciei Tarragona. În ea ne este descrisă dramatica istorie a copilului Melissa Isabela, devenită, în timp, o frumoasă legendă din vechea istorie a Cataloniei, cu consecințe în zilele noastre, cu eroi şi fantome, cu tradiţii şi obiceiuri din Catalonia. Este o adevărată carte a provinciei Tarragona.
Devenit rută turistică, subiectul romanului este, în prezent, temă pentru provincia Tarragona, a programului național spaniol, inițiativă privată, de cunoaștere a regiunilor spaniole prin turism cultural/istoric. Este unul din cele mai cunoscute si citite romane istorice.
Credit imagine Pixabay
* Dragoste şi mister la Barcelona. Este un roman de dragoste, cu elemente de mister şi paranormal, care foloseşte ca motiv, o întâmplare poliţistă, de acţiune, pentru a descrie iubirea plină de neprevăzut dintre doi tineri spanioli. Cu primele emoţii ale dragostei, cu inerentele supărări şi împăcări, incertitudini şi teama de viitorul comun şi finalul neaşteptat al sacrificiului suprem în numele iubirii. Totul în atmosfera binefăcătoare a spiritului lui Gaudi, spirit care apare atunci când tinerii aveau nevoie de sfatul lui înţelept.
Romanul este o adevărată carte de călătorii, aproape un ghid turistic, care descrie obiective turistice din Barcelona şi Malta şi legendele urbane ale acestora: Sagrada Família, La Rambla, La Boqueria, Fântâna magică, La Valletta, cu istoriile lor interesante. Este o carte spaniolă despre viaţa socială, în care acţiunile se desfăşoară pe multiple planuri, ce se întrepătrund, arătând cititorului o modestă descriere a ceea ce înseamnă dragostea, familia, spiritul plin de frumuseţe al spaniolilor. Şi o modestă dedicaţie tuturor îndrăgostiţilor
Credit imagine Pixabay
* Spiritul templier, un Thriller atractiv, despre răpiri şi mafia drogurilor, cu şi despre spiritele vechilor templieri şi acţiunile poliţiste ale templierilor moderni.
„Spiritul templierului” este o carte emoţionantă, de dragoste şi acţiune poliţistă. O tânără şi un tânăr, care se cunosc în spaţiul virtual, se îndrăgostesc unul de celălalt în împrejurări dramatice. Întâmplările în care sunt implicaţi aduc un posibil răspuns la întrebarea dacă există un destin pentru fiecare om, dacă este o predestinare pentru fiecare din noi. Trăiri emoţionante deosebite, suspans şi întâmplări misterioase, la care participă vechii şi noii cavaleri templieri, cu un final surprinzător. Carte de suflet, pe care ţi-o vei aminti mereu, atunci când te vei gândi la Barcelona, sau la litoralul francez, unde se desfăşoară acţiunea.
Credit Imagine Pixabay
* ”Cavaleri și ordine cavalerești”, culegere de Eseuri: Istorie, simbolistică, spiritualitate cavalerească. Eseurile abordează cele mai sensibile aspecte ale gândirii, atitudinii, spiritualității trecute și actuale, ce înseamnă noblețea spiritului omului cult, educat, iubitor de artă și cultură, anotimpurile vieții, etc.. De asemenea, sunt abordate, din perspectivă spirituală, evenimente mai puțin cunoscute din istoria ordinelor cavalerești, cu accent pe evoluția acestora, situația cavalerismului modern. O lucrare unicat, scrisă din perspectiva tradițiilor seculare cavalerești, cu un conținut mai mult decât interesant.
Credit imagine Pixabay
*”Miravet, misterul manuscrisului”, este un roman scurt, de ficţiune, de dragoste şi acţiune, cu şi despre templieri, despre vechii cavaleri şi legăturile lor spirituale cu cei noi, din zilele noastre.
Un manuscris, un simplu pergament, schimbă destinul multor oameni şi-i conduce spre o lume aparte, plină de mistere şi magie, lumea templierilor. Deşi romanul se bazează pe unele evenimente reale din istoria ordinului templier, chiar inedite, imaginaţia şi ficţiunea l-au ajutat pe autor să prezinte evenimentele şi personajele cărţii într-o formă literară, interesantă şi atractivă. O formă modernă, cu suspans şi întâmplări neaşteptate, uimitoare, la care participă oameni şi spirite. Dar, există spirite, fantome? Se manifestă ele în lumea pământeană?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *