Cornelia Gracchus- între mit şi realitate

 

Învăluită într-o aură de mister, legendara aristocrată Cornelia[1],  este prototipul unora dintre femeile Romei antice, inteligentă, puternică, virtuoasă şi influentă politic. Mai bine cunoscută ca mama fraţilor Gracchus[2], personalităţi importante ale antichităţii, Cornelia a fost ea însăşi o personalitate importantă a Romei antice, promotoare a literaturii şi culturii. Un model de femeie demn de urmat…

 

Credit Wikipedia, Cornelia, mama Gracchilor, de Joseph-Benoît Suvée (1795, Muzeul Louvre)

Născută în anul 190 Î.Hr., Cornelia a fost fiica faimosului general roman Cornelius Scipio Africanus şi a Aemiliei Paulla, ambii membrii ai elitei Romei antice. De mică a învăţat greaca (epocii), latina oficială şi, după unele surse istorice târzii, ar fi cunoscut şi unul din dialectele arabe, fapt ce i-a facilitate cunoaşterea lucrărilor mai multor filozofi şi scriitori antici. Inteligenţa şi perseverenţa a ajutat-o să cunoască viaţa şi mecanismele societăţii şi ale mediul aristocrat în care a crescut, ceea ce a făcut să-şi structureze, mai târziu şi să acţioneze în viaţa politică indirect, prin intermediul celor doi fii ai săi. Prin poziţie şi structura sa intelectuală şi morală a devenit, mai târziu, foarte influentă în Roma republican.

În anul 187 Î.Hr., tatăl Corneliei, generalul roman Cornelius Scipio Africanus a fost acuzat de corupţie în perioada expediţiilor sale militare, dar a fost salvat de tribunul poporului Tiberius Sempronius Gracchus. În semn de gratitudine, Scipio Africanus  i-a dat ca soţie salvatorului pe tânăra, frumoasa şi inteligenta sa fiică, Cornelia. Cu toată diferenţa de vârstă dintre Tiberius şi tânăra Cornelia, cei doi au avut o familie fericită şi loială.

După căsătorie,  Tiberius Sempronius şi Cornelia au avut doisprezece copii, din care doar trei au supravieţuit,  ajunşi la maturitate. De educarea copiilor s-a ocupat Cornelia, aducând ca învăţători erudiţi  greci  şi romani. Pe lângă cunoştinţele de cultură generală, Tiberius, Gaius şi sora lor Sempronia au studiat cele şapte ştiinţe şi politică.

După moartea lui  Tiberius Sempronius, Cornelia a administrat singură patrimonial familial şi s-a preocupat de educarea celor trei copii, studiind alături de ei literature latine şi cea greacă, ideile şi opiniile consemnându-le în mai multe scrisori. Aristocrată bogată, a refuzat propunerile de căsătorie ale mai multor puternici ai epocii, preferând viaţa confortabilă, cu preocupările sale literare, în virtutea moralităţii impecabile de până atunci.

Din 133Î.Hr., când fiul ei, Tiberius, a fost ales tribun al poporului, Cornelia l-a sprijinit pentru aplicarea unor reforme agrare, inclusiv împroprietărirea ţăranilor. Timp de zece ani i-a fost aproape în toate acţiunile lui, iar după moartea acestuia, l-a spijinit pe celălalt fiu, Gaius, ales tribun în 123 Î.Hr. După un an, acesta a fost ucis, iar Cornelia, deloc resemnată, s-a retras într-o locuinţă ce o deţinea în  portul Misenum, provincial Napoli. Aici a continuat să primescă personalităţi politice şi culturale, fiind un loc de de discuţii deschise de la filozofie, la artă şi cultură.

Aristocraţia Romei i-a apreciat viaţa şi atitudinea ei virtuoasă, inteligenţa şi spiritul deschis spre literatură, cultură şi buna educaţie, iar după moartea ei, i s-a ridicat o statuie în Misenum, ca exemplu de moralitate şi înţelepciune pentru celelelte femei romane.

Influenţa ei postumă asupra personalităţilor Romei antice s-a manifestat pe mai multe planuri:

– A dovedit în toate împrejurările, chiar şi în cele tragice (moartea cel doi fii), că importante sunt demnitatea, moralitatea, perseverenţa şi puterea de a învinge orice obstacole.

– Principala preocupare faţă de copiii ei a fost buna educaţie în spiritul  nobleţei, al pregătirii lor conform cu ştiinţele epocii, al luptei pentru aplicarea propriilor convingeri politice.

– Preocupările ei literare au fost un exemplu pentru celelalte femei, o încurajare pentru educarea prin cultură, un îndemn pentru scris şi lectutură.

Cu toate calităţile ei morale, literare, politice, Cornelia a intrat în conştiinţa publică prin aceea că a fost mama fraţilor Gracchus (Gracchi), adevăraţi reformatori ai Romei republicane.

Pentru noi, femeile, este un model de urmat ca educaţie, cultură, pregătire intelectuală, demnitate…..

Autoare Eva  Cornelia , iunie 2024

 

Bibliografie

  1. Longo, GRACCHI, Gaio e Tiberio, in Enciclopedia dell’Arte Antica, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelia_(mother_of_the_Gracchi)

 

[2] https://it.wikipedia.org/wiki/Gracchi

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *